Tytuł artykułu: Standardy budynków niskoenergochłonnych w aspekcie kształtowania architektury

Autorzy: GÓRECKA, M.

Słowa kluczowe: budynek niskoenergochłonny, charakterystyka termoenergetyczna, architektura

Streszczenie: W artykule wyjaśniono pojęcie budynku niskoenergochłonnego, scharakteryzowano energetyczne standardy budownictwa i ich wpływ na architekturę, co wiąże się z trudniejszymi do oceny zagadnieniami kontrowersyjnymi estetyczno-formalnymi. Tworzone formy architektoniczne budynków niskoenergochłonnych sklasyfikowano w trzech zasadniczych grupach: formy tradycjonalne, formy umiarkowane oraz formy energooszczędnego formalizmu. Stwierdzono, że architektura budynków o racjonalnej charakterystyce termoenergetycznej jest na tyle elastyczna, by można było różnicować formy w zależności od regionalnych tradycji budowlanych, jak również by móc uczestniczyć w ciągle zmieniających się kierunkach i prądach architektonicznych. Dążenie do coraz większego zmniejszenia energochłonności energetycznej budynków wiąże się z jednoczesnym ograniczeniem tej elastyczności przy jednoczesnym wzroście kosztów inwestycyjnych. Analizę architektury uwzględniającą standardy energetyczne przeprowadzono na wybranych przykładach budynków niskoenergochłonnych zrealizowanych w Niemczech i w Polsce.

Cytowanie w stylu APA: Górecka, M. (2009). Standardy budynków niskoenergochłonnych w aspekcie kształtowania architektury. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 18 (3), 35-46.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Górecka, 2009), następne powołania: (Górecka, 2009)

Cytowanie w stylu Chicago: Górecka, Mirosława. "Standardy budynków niskoenergochłonnych w aspekcie kształtowania architektury." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 45 ser., vol. 18, nr 3, (2009): 35-46.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Górecka 2009)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Górecka_2009_PNIKS, author={Górecka, Mirosława}, title={Standardy budynków niskoenergochłonnych w aspekcie kształtowania architektury.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN45/A4/art4.pdf}, year={2009}, volume={18 (3)}, number={45}, pages={35-46}}

Pełny tekst PDF


Go Back